Farligt Gods Hjälpen AB


Farligt Gods Hjälpen är ett företag med mycket goda kunskaper vid transporter av farligt gods/farligt avfall samt med lång och bred erfarenhet som yrkesutövande chaufför inom landsvägstransporter.

Företaget bildades som en enskild firma januari 1999 av Per Wilny och hyrde ut personal till åkerier i stockholmsområdet. År 2000 trädde EU direktiv om säkerhetsrådgivare ikraft. Företaget breddade då sina tjänster och blev säkerhetsrådgivare inom landsväg och järnväg samt godkänd utbildningsanordnare att genomföra utbildningar för chaufförerI juni 2001 blev personalen även säkerhetsrådgivare inom sjö och flyg.

Våren 2003 flyttades huvudkontoret från Stockholm till Norrköping.

2006 i juni, köptes ett aktiebolag där verksamheten nu bedrivs. Den enskilda näringsverksamheten är avvecklad sedan januari 2007.

Under perioden 2007 till 2010 hade företaget också två lastbilar och anställda som mestadels körde distribution i Stockholm/mälardalen. 2010 renodlades företaget och framtida fokus kommer att ligga på utbildnings- och konsultdelen samt specialtransporter.

Företaget blev sommaren 2012 certifierad av transporstyrelsen, som validerare av känd avsändare inom flygfrakt.

Företaget ägs av Per Wilny och dess juridiska namn är Farligt Gods Hjälpen Sverige AB.