Tjänster inom farligt godshantering


Validerare av ”känd avsändare” för flygfrakt.

Utför validering av företag som vill bli godkända som känd avsändare inom flygfrakt. Utbildar/coachar företag som vill bli kända avsändare inom flygfrakt.

Säkerhetsrådgivare, DGSA - inom samtliga transportslag.

Jobbar som säkerhetsrådgivare på extern basis åt företag som väljer att inte ha den kompetensen själva. Farligt gods är ett komplext område som både är stort och svårt om man inte arbetar med det dagligen.

Konsulttjänster – expert inom farligt gods transporter i alla klasser/alla transportslag.

Utför packning/märkning/etikettering/dokumentering av farligt gods. Bistår med specialistkunskaper vid utredningar eller olika problemområden som kan dyka upp. Specialkunskaper inom klass 1, explosiva ämnen och klass 7, radioaktiva ämnen.

Försäljning av material.

Säljer förpackningar, förpackningsmaterial, etiketter, skyltar mm. Kan efter önskemål plocka fram det mesta som krävs för att allt ska bli riktigt.

Utbildning – utbildar all personal som berörs av transport av farligt gods.

Utbildar chaufförer som ska köra farligt gods med specialområde explosiva och radioaktiva transporter. Utbildar även för tanktransporter samt chaufförer enligt lättnaderna (värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd, skogstransporter mm).

Utbildar all personal delaktiga vid transport av farligt gods t ex truckförare, avsändare, packare, kemister, transportsamordnare mm inom alla transportslag.

Transporter – utför transporter av farligt gods.

Utför specialtransporter av farligt gods. Vi har fordon med tillstånd för godsbefordran och för transport av farligt gods/farligt avfall samt gällande fordonscertifikat (EX-II) för explosiva transporter. Vi har också ”blått tillstånd” för utrikes trafik.