Utbildning inom farligt godshantering


Förarutbildningar

Förarutbildning består av en grundkurs som kompletteras med specialkurser för att få behörighet att transportera explosiva ämnen och föremål i klass 1, radioaktiva ämnen i klass 7, samt tankar. Annan berörd personal vid transport av farligt gods ska vara utbildade enligt kapitel 1.3.
  • Grundkurs 3 dagar
  • Specialkurs klass 1, explosivt 1 dag
  • Specialkurs klass 7, radioaktivt 1 dag
  • Specialkurs tank 2 dagar
  • Repetitionskurser måste vara på minst 2 dagar.

1.3 utbildningar

Utbildning av annan personal samt chaufförer som ska köra enligt lättnaderna. 1.3 utbildningar ska hållas för samtliga personer som är inblandade vid transport av farligt gods t ex truckförare, avsändare, packare, kemister, transportsamordnare mm inom alla transportslag. Här ingår också chaufförer som ska köra enligt lättnaderna t ex värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd, skogstransporter mm.

Dessa utbildningar specialanpassas efter varje företag eller yrkesgrupp och varierar i längd. Detta beror på hur många transportslag och hur omfattande utbildningen ska vara. Minsta tid är 1 utbildningsdag.

Utbildning inom luftfartsskydd

Utbildningar inom luftfartsskydd för företag som vill bli kända avsändare inom flygfrakt.

Kontakta oss för vidare information angående all utbildning»